אינספור אנשים שואפים מדי שנה לקבל רישיון תעסוקה בתחום הכלכלה והפיננסים, דוגמת רישיון סוכן ביטוח, רישיון יועץ השקעות, רישיון סוכן פנסיוני או מנהל תיקי השקעות וכד'. רישיונות אלו מהווים כידוע תנאי מקדים, המעוגן בחוק, לעיסוק במקצועות אלו, הכוללים עבודה עם כספי הלקוחות ומצריכים אמון מלא בין הצדדים, כמו גם ידע נרחב ורמה מקצועית גבוהה של בעל המקצוע. מסיבות אלו מותנה העיסוק במקצועות הללו בהחזקה ברישיון רשמי אותו יכולה להעניק המדינה בלבד (משרד האוצר והרשות לניירות ערך), וקבלת רישיון זה מותנית כאמור בעמידה בתנאים מוקפדים ומחמירים. תנאים אלו כוללים סדרה של מבחנים, המועברים בחלקם על ידי משרד האוצר ובחלקם מטעם הרשות לניירות ערך. מבין המבחנים השונים אותם יש לעבור בהצלחה על מנת לעמוד בתנאי הסף לקבלת רישיונות התעסוקה הללו, ישנם כמה מבחנים מאתגרים במיוחד, אליהם מומלץ בחום להתכונן בהרחבה ולהעניק להם את מלוא תשומת הלב (זה מומלץ כמובן עבור כל המבחנים, אך במיוחד עבור אלו הנחשבים למאתגרים יותר) –

 

מקצועית א' – בקיאות בעולם ניירות הערך ואימת המעוניינים ברישיון

כאשר יישאלו בדבר המבחנים המאתגרים ומאיימים יותר במסגרת תהליך קבלת הרישיון, חלק ניכר מהאנשים אשר צלחו את המסלול הנ"ל ומחזיקים כיום ברישיון סוכן ביטוח, יועץ השקעות וכו' יעידו כי המבחן אותו הם זוכרים יותר מכל היה זה המכונה – מקצועית א'.

מבחן מקצועית א' הוא מבחן העוסק לפרטי פרטים בעולם ניירות הערך, המהווה כמובן חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מעבודתם של כלל אנשי המקצוע העוסקים בתחומי הכלכלה, הפיננסים, הביטוח וכו'. מבחן זה מועבר על ידי הרשות לניירות ערך, הממונה כאמור על תחום ניירות הערך במדינה. הן סוכן ביטוח או סוכן פנסיוני והן יועצי ומנהלי תיקי השקעות חייבים להיות בקיאים בעולם ניירות הערך, בו מושקע הכסף של לקוחותיהם באופן זה או אחר.

מכיוון שהן הידע והבקיאות והן ההבנה של כל אחד מאנשי המקצוע הללו בעולם ניירות הערך חייבים להיות ברמה גבוהה ביותר, נדרש מבחן מעמיק ויסודי אשר על מנת לצלוח אותו בשלום על הניגשים והניגשות ללמוד את החומר על בוריו, ולא "לחפף" בשום פנים ואופן. מבחן זה מהווה חלק מדרישות החובה של כל אחד מהרישיונות המדוברים – רישיון סוכן ביטוח, יועץ ומשווק פנסיוני, יועץ השקעות ומנהל תיקי השקעות. אין כל דרך (או סיבה..) לחמוק ממבחן זה, והדרך הטובה ביותר להתמודד עימו היא פשוט להתכונן אליו כמו שצריך, אידיאלית באמצעות קורס הכנה ייעודי.

 

יסודות הביטוח – בסיס מעמיק והכרחי

מבין קורסי היסודות למיניהם הנכללים בסדרת המבחנים הנדרשים לצורך קבלת רישיונות תעסוקה, אחד המבחנים המאתגרים ביותר הוא המבחן ביסודות הביטוח. מבחן זה רלבנטי לא רק עבור המעוניינים ברישיון סוכן ביטוח, אלא גם עבור מספר רישיונות נוספים, שכן עולם הביטוח רלבנטי כמובן לעוסקים בתחום כולו, וידע מעמיק בתחום זה אינו יכול להזיק לאף בעל מקצוע, גם בעולם הפיננסים.

הבחינה ביסודות הביטוח בוחנת את הנבחנים בדבר בקיאותם במושגי יסוד ועקרונות מרכזיים שונים בעולם הביטוח, כוללת התייחסות ענפה לחוקים ותקנות בתחום הביטוח, כוללת גם התייחסות למושגי יסוד ועקרונות מרכזיים מתחום הפנסיה והגמל וכמו כן עוסקת במעמדם החוקי של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים ומשווקים פנסיוניים.

מבחן זה מהווה כאמור בסיס מעמיק, נרחב והכרחי ביותר להחזקה ברישיונות הביטוח השונים, כולל רישיון סוכן ביטוח "רגיל" או רישיונות יועץ/משווק פנסיוני.

 

גמר פנסיוני – בחינה מסכמת עבור רישיונות מהעולם הפנסיוני

בחינה נוספת הנחשבת למאתגרת יחסית היא זו המכונה "גמר פנסיוני". מבחני גמר, באופן כללי, הם מבחנים אליהם ניגשים בשלבים המתקדמים יותר של תהליך הוצאת הרישיון, ויש לסיים לפני כן בהצלחה את מבחני היסודות השונים (יסודות הביטוח, יסודות הכלכלה והחשבונאות וכו'). זהו מבחן בו מחויבים כל המעוניינים ברישיון תעסוקה בעולם הפנסיוני, ספציפית ייעוץ ושיווק פנסיוני.

בדומה לבחינות גמר אחרות, ואולי יותר מהן, הבחינה בגמר פנסיוני נחשבת למאתגרת יחסית שכן היא מהווה את נקודת הביקורת האחרונה (לפחות בכל הנוגע למבחנים) של המוסדות הרלבנטיים המעוניינים לוודא כי אנשי המקצוע של המחר בתחום זה, להם מוענק הרישיון הרשמי לעסוק בתחום, אכן מחזיקים ברמה מקצועית מספקת, בידע נרחב ומעמיק מספיק ובהבנה מספקת של התחום.

כפי שציינו בחלק מהבחינות הללו, הדרך הטובה והמומלצת ביותר תמיד להבטיח סיכויי הצלחה מרביים עבור בחינות אלו, הן המאתגרות יותר והן המאתגרות פחות שביניהן, היא באמצעות קורסי הכנה ייעודיים. קורסים אלו הוכיחו עצמם אינספור פעמים בעבר כדרך היעילה ביותר להתכונן לבחינה מאתגרת שכזו, ולהגיע אליה (יחסית) רגועים ובטוחים בהצלחתכם.