במידה ואתם מתעניינים בתעסוקה בעולם הפיננסים ובפרט באחד מרישיונות הפיננסים המרכזיים (דוגמת רישיון יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני, רישיון סוכן ביטוח וכיוצ"ב), וודאי נתקלתם מיד בדרישה למעבר בהצלחה של מספר מבחני הרשות לניירות ערך. אלו, בשילוב עם מספר מבחנים המועברים מטעם משרד האוצר, מהווים תנאי סף הכרחי לקבלת הרישיונות הנ"ל, ומרתיעים רבות ורבים המתעניינים בכניסה לענף הפיננסים כאנשי מקצוע. במידה ונתקלתם בדרישה זו אך אינכם יודעים בדיוק במה מדובר או מדוע בכלל נדרשים המבחנים הללו, ננסה לענות כאן על השאלות הבאות – מה כוללים מבחני הרשות לני"ע? מה תפקידם והאם תפקיד זה אכן מצדיק את הצבתם כתנאי הכרחי לקבלת רישיונות בעולם הפיננסים?

מבחני הרשות לניירות ערך – מה כוללים ומה תפקידם?

מבחני הרשות לניירות ערך כוללים חלקים נרחבים מהחומר התיאורטי והמעשי הנדרש על מנת לעסוק במקצועות הללו באופן מקצועי ורשמי.

בפרט, מתחלקים מבחני הרשות לשני חלקים עיקריים – מבחני מבוא (יסודות) מבחני גמר (מבחנים מקצועיים). מבחני היסודות בוחנים את הניגשים אליהם בהיכרותם ובקיאותם בתחום המדובר (למשל – מבוא לחשבונאות, מבוא לסטטיסטיקה ומימון וכיוצ"ב), כמו גם את יכולתם לפתור תרגילים בסיסיים ולענות על שאלות בסיסיות ומרכזיות בנושאים אלו. זאת על מנת להבטיח כי האדם המעוניין לקבל את רישיון התעסוקה בעולם הפיננסים אכן מחזיק ברמה בסיסית מספקת של היכרות, ידע והבנה במקצועות הקשורים ישירות לתחום עיסוקו העתידי (למשל – סטטיסטיקה עבור העתידים לעסוק בעולם הביטוח, כלכלה וחשבונאות עבור העתידים לעסוק בניהול תיקי השקעה וכד'.

מבחני הגמר הם מבחנים מקצועיים אשר מטרתם היא לבחון את התלמידים אשר עברו בהצלחה את מבחני היסודות בצורה מעמיקה וממוקדת יותר. לדוגמה, מבחן הגמר "מקצועית א' " בוחן את המעוניינים ברישיונות הפיננסים בבקיאותם בעלם ניירות הערך, בו עתידה להתבצע מרבית עבודתם העתידית. באפן דומה, המבחן "גמר פנסיוני" בוחן לעומק את בקיאותם של המעוניינים בתעודת יועץ ומשווק פנסיוני בשוק הפנסיוני עצמו, מאפייניו, התקנות המונהגות בו וכו'.

כפי שניתן להבין, תפקידם של מבחני הרשות לניירות ערך הוא להבטיח רמה מקצועית בסיסית מסוימת – רמה של בקיאות בידע, הבנת החומר הרלבנטי ואף מידה מסוימת של תרגול מעשי – בה מחזיקים המעוניינים והמעוניינות בקבלת רישיון תעסוקה באחד ממקצועות הפיננסים. זאת על מנת להבטיח כי כאנשי מקצוע הם ינהגו במקצועיות בהגינות ויציעו שירותים איכותיים ואמינים ללקוחותיהם. כמו כן, מטרה נוספת של מבחנים אלו היא להוות שלב מקדים והכרחי בדרך להוצאת הרישיון, שלב המקדים למשל את השלב של התמחות או את השלב שלאחר קבלת הרישיון, בו כבר ניתן להתחיל ולעבוד עם לקוחות כאנשי מקצוע לכל דבר ועניין. שלב מקדים זה מבטיח כי אותו בעל מקצוע חדש יגיע ללקוח הראשון שלו כאשר באמתחתו מידה מספקת של ידע, הבנה וניסיון במקצוע זה.

האם כל זה מצדיק את הסטאטוס של מבחני הרשות לניירות ערך?

האם הסיבות שנמנו לעיל אכן מצדיקות את הסטאטוס שניתן למבחני הרשות לניירות ערך כתנאי מקדים והכרחי בהחלט לקבלת רישיונות תעסוקה בעולם הפיננסים?

מרבית העוסקים במקצועות אלו, כמו גם בעולם ההכנה למבחני הרשות לניירות ערך, מסכימים כי הצורך המהותי בבסיס ידע והבנה של תחומים מסוימים, כמו גם ניסיון מסוים בתחום בו עתידים לקבל את הרישיון בהחלט מצדיק את המעמד שניתן למבחני הרשות לניירות ערך.

גם כלקוחות, היינו רוצים להבטיח כי כל יועץ השקעות, למשל, אליו נפנה , יהיה בקיא לא רק בעולם ניירות הערך, אלא גם יבין לעומק תחומים כמו כלכלה, סטטיסטיקה (מה שרלבנטי לעיסוקו), חשבונאות וכד'. מבחינה זו, הצורך והתפקיד שממלאים מבחני הרשות לניירות ערך ברור ביותר, וגם הכרחי.

המאמר פורסם ב-18.08.2021