לפניכם סילבוס הבחינות המלא של הרשות לני"ע בבחינות הבאות:

כלכלה

מימון וסטטיסטיקה

חשבונאות

אתיקה ודיני ני"ע

מקצועית א +ב