המושג "שוק ההון" מתאר כיום תחום שלם, רחב ומקיף, הכולל בתוכו מגוון מערכות כלכליות שונות, בורסות מסביב לעולם ותתי תחומים שלמים הנכללים תחת מטרייה רחבה זו, דוגמת שוק הפנסיה, עולם השקעות הנדל"ן ועוד תחומים קשורים אחרים.
הניגשים ללימודי שוק ההון, הן במטרה לרכוש מקצוע מסודר בתחום דוגמת ייעוץ השקעת או שיווק פנסיוני והן במטרה לרכוש ידע וכלים אשר יאפשרו להם לסחור בבורסה באופן עצמאי, עלולים להירתע מעט מריבוי הביטויים והמונחים, השמות והמושגים הכלליים הקשורים לעולם רחב זה. לכן, הכנו עבורכם סוג של מילון מתומצת אשר כולל מושגים בסיסיים וחשובים אשר רלבנטיים ישירות ללימודי שוק ההון.

אגרות חוב – אגרות חוב (או בקיצור – אג"ח) הן אחד מסוגי ניירות הערך הנפוצים והפופולאריים ביותר בעולם המסחר. למעשה, אגרת חוב היא דרכן של ממשלות או חברות מסחריות גדולות לגייס כספים מהציבור הרחב. הממשלה או החברה מוכרת למעשה התחייבות לשלם חזרה לרוכשים את אותה אגרת את מה ששילמו פלוס ריבית ידועה מראש. כאשר מדובר באגרות חוב של ממשלות, לדוגמה, נחשב נייר ערך זה לסולידי ובטוח יחסית (שכן הסיכוי שממשלה תפשוט את הרגל נמוך יחסית), ולכן גם הריבית עליו תהיה נמוכה בהתאם.

דיבידנד – זהו תשלום שמשלמת חברה למשקיעים בה (מחזיקי המניות) עבור רווח שהפיקה בתקופה מסוימת (רבעון, שנה וכו'). דיבידנד הוא רווח אשר מחויב בתשלום מס למדינה.

חוזה עתידי – זהו חוזה בו נקבע מראש בין המוכר לקונה מועד ומחיר המכירה של נייר ערך מסוים. לכן, אם שוויו בפועל של אותו נייר ערך ירד אל מתחת למצופה, המוכר הרוויח מן העסקה (שכן קיבל התחייבות לקבל מחיר גבוה יותר עבור אותו נכס), ולהיפך – אם שווי הנייר עלה, הקונה הוא זה שהרוויח.

דו"חות כספיים – אלו הם דו"חות שנתיים אשר כל חברה מחויבת להנפיקם. דו"חות אלו כוללים מאזן (תמונת מצב של החברה בנקודת זמן מסוימת), דו"ח רווח והפסד וכו'. במקרה של חברות ציבוריות (כאלו אשר נסחרות בבורסה), החברה מחויבת לפרסם בפומבי את דוחותיה הכספיים, מה שיותר כמובן עניין רב מצד המשקיעים והגופים הפיננסיים השונים, שכן הדוחות הכספיים מפרטים אודות מצבה של אותה חברה, עד כמה מוצלחת ורווחית הייתה עבורה השנה החולפת וכו'.

ניתוח טכני – זוהי שיטה הנמצאת בשימוש נרחב בקרב משקיעים וסוחרים, ובאמצעותה ניתן לנסות ולחזות את התנודות העתידיות הצפויות של נכסים פיננסיים שונים. על פי רוב, מדובר בשיטה אשר משתמשת בהיסטוריה של אותו נכס על מנת לנסות ולייצר תחזית טובה ככל הניתן בנוגע לעתיד הקרוב.

שווי שוק – שווי השוק של חברה נותן אינדיקציה מסוימת בנוגע לשווייה ה"ממשי" של אותה חברה בשוק בו היא נסחרת. חישוב שווי השוק של חברה מתבצע באמצעות הכפלת שווי המניה העכשווי של אותה חברה במספר המניות הכולל.

הון עצמי – נתון זה מצביע על ההון נטו אשר משויך לחברה מסוימת, כלומר – סך הנכסים של אותה חברה בניכוי סך התחייבויותיה. נתון זה מצביע במובן מסוים על שוויה האמיתי, או הריאלי של אותה חברה, מפני שהוא מתחשב במצבה האמיתי, זה המתקבל לאחר הפחתת סך ההתחייבויות של החברה, כלומר – הון שאינו באמת שלה, למרות שהיא מחזיקה בו כרגע.

הון חוזר – ההון החוזר מחושב בצורה דומה להון העצמי של החברה, רק שבמקרה זה מדובר בסך הנכסים השוטפים של החברה, בניכוי נכסיה. לכן, נתון זה מצביע על ההון הזמין של החברה, ולכן על יכולתה להתמודד עם משברים קצרי טווח, הן בשוק בכללותו והן בפעילותה של החברה עצמה.

מדדים – מדד הוא כלי בסיסי ביותר בפעילות בשוק ההון, כלי המאפשר מעקב כללי אחר ניירות ערך מסוימים, חברות מסוימות, השוק במדינה מסוימת או תחום מסוים. כך, לדוגמה, מדד תל אביב 35 אשר עוקב אחר 35 החברות הגדולות בבורסה הישראלית מעניק תמונה עדכנית ושוטפת בנוגע למצב המשק הישראלי. באופן דומה ניתן למצוא מדדים נוספים רבים המצביעים על שווקים מסוימים דוגמת מדד חברות ההיי טק או חברות מתחומים אחרים, מדדים של בורסות מסוימות בעולם וכו'.

מינוף – אחד המושגים הבסיסיים והחשובים ביותר בעולם ההשקעות. מינוף הוא מצב בו נלקחת הלוואה למטרת ביצוע השקעה בסכום אשר גדול יותר מהסכום הנמצא ברשות המשקיע. לכן, מינוף יכול להביא לרווחים גבוהים ביחס להשקעה הראשונית, אך מינוף בלתי זהיר עלול גם להביא לתוצאה ההפוכה ולהכניס את המשקיע לחובות והתחייבויות גדולות מהמתוכנן.