תלמידים יקרים,

מצ"ב שחזור הבחינה שנערכה ביום חמישי,11.06, במקצועית א.
התשובות המסומנות בקובץ הינן ע"פ דעתם בלבד של המרצים ניסן סרויה ודימיטרי קוטקין ואינן מייצגות את התשובות הסופיות שיקבעו ע"י הרשות לני"ע.

בהצלחה!

צוות האקדמיה לפיננסים