לפניכם שחזור הבחינה של הרשות לני"ע ביסודות הביטוח שנערכה ב05.12.16.

 

השחזור התבצע ע"י אבי ברוק, מנהל אקדמי בתחום הפנסיוני של האקדמיה לפיננסים.