תלמידים יקרים,
לפניכם שחזור בחינה במימון וסטטיסטיקה שהתקיימה במאי 2012.
מאחלים לכולכם הצלחה רבה בבחינה!
האקדמיה לפיננסים