נבחנים יקרים,

לפניכם קובץ שחזורי הבחינות השונות במימון וסטטיסטיקה לשימושכם.
נשמח לעזור בהכנה נוספת לבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
שיהיה בהצלחה!

פתרון הבחינה במימון – מאי 2021>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – נובמבר 2020>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה  – יולי 2020>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – נובמבר 2019 >>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2019>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – נובמבר 2018>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2018>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2017 >>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – נובמבר 2016>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2016>>

שחזור בחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2015 >>

שחזור בחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2014>>

שחזור בחינה מימון וסטטיסטיקה – מאי 2013>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה נובמבר 2013 >>

שחזור בחינה במימון וסטטיסטיקה – מאי 2012>>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה נובמבר 2012 >>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה נובמבר 2011 >>

שחזור הבחינה במימון וסטטיסטיקה מאי 2011 >>