תלמידים יקרים,

להלן קובץ פתרון הבחינה בחשבונאות שנערכה ביום 06.11.17.

התשובות המסומנות בקובץ הוא על דעת מרצה הקורס בחשבונאות מר ראובן סדיקוב.

בהצלחה לכולם.