תלמידים יקרים,
להלן המלצתנו לערעור בבחינה שנערכה ביולי 2018.

בהצלחה !