סטודנטים יקרים,

לאחר מעבר על פתרון הבחינה אנו מגישים לכם בזאת קובץ של שאלות שניתנו בבחינה ובהם אנו חושבים שיתכן ויש עילה לבקשה לערעור.

חשוב לנו לציין כי המלצתנו אינה בהכרח מעידה על כך שנפלה טעות בבחינה ואין אנו יכולים לדבר בשם הרשות ולקבוע מה הייתה כוונתה כאשר בחרה לנסח את השאלות.

מטרת הקובץ הנ"ל הינה לתת זרקור במקום בו אנו מאמינים כי ניתן לבצע דיון אקדמי ענייני עם ניסוח השאלות ואנו מציגים בזאת רק את הנקודות בהם אנו חושבים קיים מקום לפרשנות נוספת או לקביעה כי מצורת הניסוח לא ניתן היה לצפות מהנבחן הסביר להבין את כוונת הרשות.
יחד עם זאת יש לזכור כי הגשת ערעור הינה על אחריותכם ואין אנו רוצים להניע אתכם לפעולה באם אתם אינכם מרגישים צורך בהגשת ערעור. יתכן מאוד כי טענות אלו לא יתקבלו על ידי הרשות כולם או חלקם וזאת מטעמים הגיוניים שכן לא בכל השאלות הסיבות לערעור הן חד משמעיות.