פעילות מוצלחת בשוק ההון מכל סוג שהיא מצריכה רמה מסוימת של ידע, היכרות והבנה בסיסית של נושאים מסוימים. כמובן שלא מעט אנשים מהמרים בכספם ופועלים גם בלי שרכשו את אותה הבנה או את אותו ידע בסיסי והכרחי, אך במרבית המקרים פעילותם תסתיים בעגמת נפש ובהפסדים כספיים, אם לא מיידיים אז לבטח בטווח הארוך.

בעוד כמות הידע והנושאים השונים בהם ניתן להתעמק ולהתמקצע בכל הנוגע לשוק ההון הם רבים מספור, ישנם נושאים מסוימים הרלבנטיים פחות או יותר עבור כולם ובכל תחום מתחומי הפעילות השונים הקיימים בשוק, כך שמי שמעוניין לבנות לעצמו ארגז כלים אפקטיבי לפעילות בשוק, יכול להתחיל מהם ולרכוש את הידע והכישורים המתאימים אשר יאפשרו להם לפעול בצורה מושכלת. אחד מאותם תחומים הוא קריאת דוחות כספיים, דוגמת אלו שמפרסמות חברות ציבוריות ופרטיות, עמותות ומלכ"רים למיניהם.

מדוע נושא זה חשוב ומרכזי כל כך עבור כל מי שמעוניין לפעול בשוק ההון ובעולם הכלכלה והפיננסים בכלל? מהם הנושאים השונים הנכללים תחת הכותרת הרחבה יחסית של "קריאת דוחות כספיים" ומהי הדרך הנבונה והמומלצת ללמוד לקרוא דוחות אלו?

 

קבלת תמונת מצב מעמיקה אודות החברה – דוחות כספיים

אחד הדברים הראשונים שחשוב להכיר וללמוד בכל הנוגע לכלכלה, שוק ההון, פיננסים, חשבונאות ושאר המקצועות הרלבנטיים, הוא כי הדוחות הכספיים המפורטים להם נדרשות חברות פרטיות וציבוריות גם יחד, הן הדרך הטובה ביותר העומדת בפנינו לקבלת תמונת מצב מעמיקה ומפורטת בדבר מצבה של חברה מסוימת.

בתי עסק, חברות וארגונים שונים מחויבים על פי חוק בהגשת דוחות שנתיים מפורטים במסגרתם הם מיישמים עקרונות חשבונאיים שונים, והכל במטרה "לעשות סדר" ולדווח באופן מפורט מהו בדיוק מצבו של אותו ארגון. כמובן שבמקור מיועדים הדוחות הכספיים לדיווח מסודר לרשויות המדינה ובפרט לרשויות המיסים, אך דוחות כספיים משמשים מטיבם גם כמקור מידע ראשון במעלה עבור משקיעים קיימים או פוטנציאליים, כמו גם כל גורם אחר הפועל בשוק ונתוני אותו ארגון רלבנטיים עבורו. כלומר, פעילות מושכלת בשוק ההון מצריכה קריאה נכונה של דוחות כספיים של חברות וארגונים שונים. על מנת לעשות זאת יש להכיר את העקרונות החשבונאיים המדוברים על פיהם נכתבים אותם דוחות, כמו גם להכיר נקודות ספציפיות שונות המופיעות בדוח, את משמעותן ואת חשיבותן הפיננסית של נקודות אלו.

 

הכרת הדוחות הכספיים המרכזיים וניתוחם

המושג "דוחות כספיים" הוא כמובן מושג מעט כללי ורחב, כזה הכולל תחתיו הן מספר דוחות מסוגים שונים, והן מספר שיטות ודרכים שונות לקריאת הדוחות, להכרת הנקודות המרכזיות בהם ומשמעותן של נקודות אלו.

הדוחות הכספיים המוכרים ביותר (אשר לבטח מוכרים לכל מי שמתעניין בעולם העסקים והכלכלה ומעוניין לפעול בשוק ההון) הם מאזן ודוח רווח והפסד. מאזן הוא דוח הכולל תמונת מצב מפורטת ומדוקדקת של החברה בנקודת זמן ספציפית. כלומר, הוא מפרט לעומק את סך ההתחייבויות והנכסים של אותה חברה נכון לנקודת זמן X, מה שטומן בחובו המון ידע רלבנטי אודות מצבה הנוכחי של החברה, אופי פעילותה ועוד. דוח רווח והפסד, כשמו כן הוא, מפרט את ההכנסות, ההוצאות, הרווח או ההפסד הכוללים של אותו ארגון עבור השנה החולפת. כלומר, הניגוד למאזן אשר "מצלם" את מצבו הפיננסי של העסק בנקודת זמן אחת ומסוימת,ף דוח רווח והפסד הוא דוח תקופתי, המתייחס לפעילות הארגון לאורך תקופה זו (לרוב מדובר בשנה קלנדרית) ולכן מעניק תמונה שונה לחלוטין מזה שנותן לנו המאזן, כמו גם אפשרויות שונות להסקת מסקנות מעמיקות אודות מצבו של אותו ארגון, כדאיות ההשקעה בו וכו'.

כפי שנראה מיד, במסגרת קורס שוק ההון העוסק בקריאה של דוחות כספיים לומדים הן את המאזן ואת את דוח רווח והפסד בצורה מעמיקה, כמו גם מידע נוסף רב הרלבנטי לדוחות אלו ומסייע להפיק מהם מסקנות יישומיות חשובות.

 

קורס ייעודי לקריאת דוחות כספיים במסגרת לימודי שוק ההון

כאמור לא ניתן ממש להפריז בחשיבותה של קריאה נכונה, מקצועית ומושכלת של דוחות כספיים, בטחו עבור מי שמעוניין לפעול בשוק ההון, להשקיע בחברות וכו'.

לכן, במסגרת חטיבת לימודי שוק ההון מציעה האקדמיה לפיננסים קורס שלם, מפורט ומקצועי העוסק כל כולו בקריאת דוחות כספיים. במסגרת קורס זה נלמדים לעומק הדוחות הכספיים המרכזיים (מאזן, רווח והפסד וכו'), כולל הסעיפים הרבים והשונים שהם כוללים, חשיבותו של כל סעיף והאופן בו יש לבחון את הדוח כולו במבט על, על מנת לקבל תמונה טובה של מצב הארגון אותו בוחנים.

מלבד ללמידה מעמיקה של הדוחות המרכזיים, כולל קורס זה גם חלק מקדים בו לומדים את העקרונות החשבונאיים המרכזיים והחשובים ביותר אשר מתווים את האופן בו בנויים הדוחות הכספיים, ולומדים לעומק מהי מטרת הדיווח החשבונאי ומהן הנקודות שאמורות להדליק אצלנו אורות אדומים בכל הנוגע לדוח הכספי של חברה זו או אחרת. כלומר, רקע זה שם בידינו את הכלים הנדרשים על מנת לשים את כל מה שנלמד בהמשך בתוך ההקשר הראוי לו – למה בכלל מגישים דוחות כספיים, מהי מטרתם העיקרית וכיצד ניתן להפיק מכל זה ידע הרלבנטי עבורנו, בתור משקיעים או יזמים.

בנוסף לכל אלו, כולל כמובן הקורס גם תרגול מעשי נרחב בקריאה וניתוח של דוחות כספיים, כולל דוגמאות מפורטות של ניתוח דוחות של חברות שונות והסקת המסקנות הרלבנטיות מניתוח זה.

בסופו של דבר ובדומה לקורסים נוספים הנכללים במסגרת קורסים בשוק ההון, גם קורס זה בנוי על מנת להעניק לנו את כל הידע התיאורטי והמעשי הרלבנטי על מנת לצאת ולפעול בשוק מיד לאחר סיום הקורס, באופן מושכל הרבה יותר מאשר בעבר.