לימודי ביטוח שייכים לתחום הרחב של שוק ההון ובין היתר הם מיועדים להכשרת יועץ פנסיוני. היועץ עוסק במתן מידע ושירותים ללקוחות ביחס לכדאיות החיסכון שלהם או של קרוביהם. עליו לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני והוא יכול להעניק שירותי ייעוץ רק לגבי מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. יועץ פנסיוני הוא לפיכך גורם אובייקטיבי שלא רשאי להיות מוטה לטובת גוף מנהל כזה או אחר.

מי שרוצה לקחת חלק בלימודי ייעוץ פנסיוני צריך להכיר את מושגי המפתח בתחום. המושג "כיסויים ביטוחים" לדוגמא מתייחס לכיסויים הניתנים במקרה של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות.

מושג לא פחות חשוב הוא "מקדם המרה", שמציין את אופי ההמרה של יתרת הכספים של הפורש לפנסיה חודשית. ההמרה לפנסיה החודשית נעשית על ידי חלוקת יתרת הכספים של הפורש במקדם אקטוארי. זהו מקדם ההמרה ואצל כל אדם הוא נקבע על פי פרמטרים כמו שנת לידה, מין וגיל פרישה.

לימודי ייעוץ פנסיוני והכשרה לקבלת רישיון

לימודי ייעוץ פנסיוני מתאימים למי שרוצה להשתלב בשוק ההון ולהציע שירותים ללקוחות פרטיים, חברות או עסקים. התנאים לקבלת רישיון משרד האוצר והרשות לניירות ערך הם אזרחות ישראלית ללא עבר פלילי, מעבר של בחינות רשות ני"ע ומשרד האוצר והתמחות של 6 חודשים בחברה העוסקת בשיווק או ייעוץ פנסיוני.
במסלול פנסיוני מקוצר המיועד לבעלי תואר ראשון במנהל עסקים או כלכלה ממוסד אקדמי מוכר, המבחנים שיש לעבור הם יסודות הביטוח, מבחן מקצועית א' וגמר פנסיוני. עם זאת, במסלול פנסיוני מלא יש לעבור את מבחני היסוד ביסודות הביטוח, חשבונאות, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ואת המבחנים המקצועיים מקצועית א' וגמר פנסיוני.

 

הבדלים בין מבחני ההכשרה

לימודי ביטוח ולימודי ייעוץ פנסיוני מכשירים את בוגריהם למעבר בהצלחה של מבחני הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. למרות זאת, כדאי לערוך היכרות קצרה עם ההבדלים בין מבחני היסוד והמבחנים המקצועיים. המושג "יסודות הביטוח" למשל מתייחס למבחן יסוד של משרד האוצר שבו בודקים את בקיאות הנבחן בהיבטים רגולטוריים. "מבחן בחשבונאות" עוסק בתחום החשבונאות הפיננסית והוא מבוסס על שאלון אמריקאי של 20 שאלות, בעוד "מבחן בכלכלה" כולל נושאים הקשורים למקרו-כלכלה ומיקרו-כלכלה. "מבחן בסטטיסטיקה ומימון" משלב שאלות מתחום המימון והסטטיסטיקה וגם בו יש 20 שאלות.

לצורך השוואה, "מבחן מקצועית א' " הוא מבחן הסמכה מקצועי של הרשות לניירות ערך. זהו מבחן קשה ומורכב מאוד. מבחן "גמר פנסיוני" משמש כמבחן הסמכה של משרד האוצר, ואף הוא נחשב כקשה. כדאי לבחור היטב את גוף הלימודים על מנת שההכנה לבחינות תהיה מיטבית וניתן יהיה לעוברם כבר בפעם הראשונה. מומלץ להתקשר עם חברה גדולה ומוכרת ולנצל את הקשרים כדי למצוא משרה מתגמלת.