אחת הסוגיות העיקריות והמעניינות ביותר עימן מתמודדים סוחרים ומשקיעים בשוק ההון היא סוגיית הסיכון. ניירות ערך שונים ונכסים פיננסיים שונים מתאפיינים ברמות סיכון שונות, כאשר מי שפועל באופן רציף בשוק ההון יתקשה כמובן להתחמק לחלוטין מכל סיכון.
בעוד נטילת סיכון כלשהו מהווה חלק כמעט אינטגראלי מעולם המסחר בשוק ההון, ניתן להפחית את רמת הסיכון הזו או להגבירה, למשל על ידי בחירת ניירות ערך אשר ידועים כבעלי רמת סיכון נמוכה/גבוהה יותר, או על ידי שיטות ניתוח המתבססות על סטיות תקן ומעריכות את רמות הסיכון עבור ניירות שונים ושווקים שונים.

אחת השאלות המהותיות כאמור עבור כל סוחר בבורסה, וספציפית עבור סוחרים מתחילים, היא – מתי רמת הסיכון שאנו לוקחים עולה אל מעבר לסיכון המובנה וה"לגיטימי", והופכת לרמת סיכון גבוהה ובלתי מוצדקת ?

 

צבירת ידע וניסיון כאמצעי להתמודדות עם נטילת סיכון

בעוד אין כמובן תשובה חד משמעית וברורה לשאלה מסוג – "האם רמת סיכון מסוימת גבוהה או נמוכה מדי ?", ישנן כמובן דרכים שונות להתמודד עם הסוגיה הזו בצורה מושכלת ורציונאלית. כמו במקרים רבים אחרים הקשורים למסחר מקצועי בשוק ההון, גם כאן דרך ההתמודדות הטובה ביותר היא צבירת ידע וניסיון רבים ככל האפשר, במטרה להתמודד בצורה טובה עם נושא הסיכון.

למה הכוונה ב"צבירת ידע" ? ובכן, ישנן שיטות ניתוח שונות ומדדים שונים אשר מנתחים ומתארים את רמות הסיכון עבור ניירות ערך שונים, כמו גם עבור השוק בכללותו. שיטות אלו מתבססות על מדדי סטיות תקן ושיטות שונות מסוג זה נלמדות במסגרת לימודי שוק ההון, שם גם ניתן לתרגלן בטרם מיישמים את השימוש בהן במסחר ממשי בשוק.
לדוגמה, מדד "בטא" הוא מדד המעניק ערך מסוים לכל נייר ערך או מניה, אשר משווה את רמת הסיכון של נייר זה לרמת הסיכון של השוק בכללותו. כאשר הבטא של נייר מסוים שווה ל 1, משמעות הדבר היא כי על פי היסטוריית התנודתיות של נייר זה רמת הסיכון שלו זהה לרמת הסיכון של השוק. כאשר הבטא נמוך מ 1 מדובר בנייר בעל רמת סיכון נמוכה מזו של השוק, וכאשר הוא גבוה מ 1 מדובר בנייר תנודתי ומסוכן יותר מהשוק (נייר בעל בטא השווה ל 2 ייחשב תנודתי ומסוכן פי 2 מהשוק עצמו).
מעבר למדדים ספציפיים המודדים רמות סיכון, הכרה של השוק והתנסות במסחר בפועל מעניקים לנו גם כן דרכים להתמודד עם נושא הסיכון ולהבין מתי אנחנו לוקחים סיכון גבוה מדי. למשל, תיק השקעות המורכב כולו ממניות יהיה חשוף לרמת סיכון גבוהה יותר מאשר תיק המשלב גם אגרות חוב ממשלתיות, וזאת עקב אופיין התנודתי יותר של מניות ביחס לאגרות חוב ממשלתיות.

מול רמת הסיכון שאנו נוטלים בשוק ההון, עומד פוטנציאל הסיכוי לרווח. סיכון גבוה יותר מציע לרוב סיכוי לרווח גבוה יותר, אך גם סיכוי גבוה יותר להפסד. האיזון בין הסיכון לסיכוי הוא כמובן אמנות עדינה.
העצה הטובה ביותר עבור משקיעים מתחילים בהקשר זה היא לא להיחשף לרמות סיכון גבוהות במיוחד בטרם צוברים ידע וניסיון מסוים במסחר בבורסה. רק לאורך זמן ועל ידי שימוש שיטתי במדדים, בכלים טכניים ובשיטות ניתוח שונות ניתן להעלות את רמת הסיכון באופן מבוקר, ולהתאימה לאופי הסוחר.