תלמידים יקרים,
לאחר בדיקת תוצאות הבחינה במקצועית א' , החליטה הרשות לניירות ערך על השינויים הבאים:
1. לקבל את כל התשובות כנכונות בשאלה העוסקת באג " ח שקלית של חברת " המנפיק" .
2. לקבל את כל התשובות כנכונות בשאלה העוסקת בהקטנת דרישת הביטחונות בתיק המורכב מפוזיציית שורט באופציות call ו – put .
3.להוסיף 5 נקודות לכל הנבחנים .

קובץ הודעת הרשות מצורף בתחתית העמוד.