תחום הביטוח הפנסיוני מהווה חלק נכבד משוק ההון המקומי, שכן ביטוח פנסיוני מהווה מעין רשת ביטחון במקרים כמו אי כשירות לעבודה, גיל פרישה, נכות, מוות וכדומה. קיומו של ביטוח פנסיוני מאפשר למבוטחים להמשיך לחיות את חייהם בכבוד מבלי להזדקק לעזרתם הכלכלית של אחרים. היות והמוסד לביטוח לאומי, הביטוח הממלכתי וכן ביטוח שב"ן אינם מספקים את הכיסוי המתאים למקרים אלה, רבים רוכשים פוליסת ביטוח פרטית ובצדק. במקביל, כגודל הביקוש כך גודל ההיצע, ועל כן, רבים האנשים פונים ללימודי ביטוח מתוך הבנה שהתחום אינו מפסיק להתפתח.

 

לימודי ביטוח – כל הפרטים

 

עבודה בתחום הביטוח באופן כללי ובתחום הביטוח הפנסיוני בפרט, היא עבודה מאוד מבוקשת. תחת המושג "ביטוח פנסיוני" נכללים תחומים רבים כמו למשל חיסכון בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל ופנסיות תקציביות. יחד עם זאת, על מנת לעבוד כיועץ ביטוח פנסיוני, משווק ביטוח פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני, לא מספיק ללמוד את התחום, אלא יש לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני.
קבלת רישיון ביטוח פנסיוני מותנית במסלול המיועד ללימודי ביטוח והוא כולל, הכשרה מקצועית וממוקדת במגוון תחומים, רמת לימודים בלתי מתפשרת, הכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך ושל משרד האוצר (6 במספר), כאשר בתום הלימודים, גם נדרשת תקופת התמחות בת 6 חודשים.

מהלך הלימודים

על מנת לקבל רישיון ביטוח פנסיוני, במסגרת לימודי שוק ההון ובעת לימודי ביטוח פנסיוני יש לעבור את כל אחד מהקורסים הבאים:
קורס כלכלה – קורס הכנה לבחינה בכלכלה של רשות ניירות ערך. הקורס כולל את לימודי פעילות השווקים, פעילות המשק באופן כללי, פעילותו של המשק הישראלי, הבנה בסיסית של שוקי מסחר בין לאומי ושווקי מט"ח ועוד.
קורס מימון וסטטיסטיקה – קורס הכנה לבחינה "מימון וסטטיסטיקה" של רשות ניירות ערך. הקורס כולל חישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי ועתידי ותשואות, חישוב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות, הבנת ההתפלגות הנורמלית ומשמעות ניתוח רגרסיה ועוד.
קורס חשבונאות – קורס הכנה לבחינה בחשבונאות של רשות ניירות ערך. הקורס כולל קריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי, דוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך, קריאה וניתוח של דוחות כספיים ועוד.
קורס יסודות הביטוח (בחינה של משרד האוצר) – קורס לימודי ביטוח המתמקד ביסודות הביטוח כהכנה לבחינה של משרד האוצר.
קורס גמר פנסיוני (בחינה של משרד האוצר) – קורס הכנה לבחינה בגמר פנסיוני, בחינות הרישוי הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך, בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים.
קורס מקצועית א' (בחינה של הרשות לניירות ערך) – קורס הכנה מקיף ומקצועי לבחינת הרשות לניירות ערך הנדרשת על פי חוק.