על מנת לעסוק באופן מקצועי ורשמי בעולם הביטוח, על שלל תחומיו השונים, קיים צורך בקבלת רישיון תעסוקה מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר. מכיוון שלסוכני הביטוח השפעה רבה על הממון של לקוחותיהם (חישבו, לדוגמה, על סוכן ביטוח פנסיוני, אשר אחראי על בניית תכנית החיסכון שלכם לפנסיה). השגת הרישיון באה להראות כי אותם סוכנים שקיבלו את הרישיון מחזיקים בידע ובניסיון הדרושים על מנת להמליץ על אפיקי ביטוח וחיסכון ללקוחותיהם בתבונה, וגם עומדים באמות מידה מקצועיות ומוסריות בסיסיות והכרחיות. לכן, המסלול אותו יש לעבור במסגרת הכשרת סוכני ביטוח מורכב ממספר בחינות בנושאים מסוימים, כמו גם תקופת הכשרה (סטאג'). להלן כל המידע הרלבנטי אודות המסלול להכשרת סוכני ביטוח בישראל.

 

מבחני יסוד ומבחנים מקצועיים בנושאים מרכזיים – דרישות המדינה

הדרישות של הרשויות הרלבנטיות לעולם הביטוח (משרד האוצר והרשות לניירות ערך) מיוצגות במספר בחינות מרכזיות אותן יש לעבור, על מנת להתקדם לקראת קבלת רישיון סוכן ביטוח. בחינות אלו מתחלקות לשני חלקים עיקריים –

החלק הראשון הוא מבחני היסוד. מבחנים אלו בוחנים את הידע והבקיאות של סוכני הביטוח העתידיים במספר תחומים אשר עומדים בבסיס תחום הביטוח, דוגמת סטטיסטיקה ומימון, יסודות הכלכלה, וחשבונאות. בנוסף, יש לעבור גם מבחן ביסודות הביטוח, המהווה הכנה מעמיקה וייעודית למעוניינים לעסוק בתחום. הדרישה לבקיאות בנושאים אלו ברורה – כל אחד מהתחומים שצוינו רלבנטי ביותר לעולם הביטוח אשר למעשה נבנה על יסודות אלו.

החלק השני כולל שתי בחינות מקצועיות ומעמיקות יותר (מקצועית א + גמר פנסיוני), אשר עוסקות בעולם ניירות הערך ובעולם הביטוח הפנסיוני. אל הבחינות המתקדמות יותר ניתן לגשת לאחר שמסיימים את בחינות היסוד.

 

תקופת התמחות בת שישה חודשים

כבר לאחר סיום בחינות היסוד ניתן להתחיל את ההתמחות בתחום, הנדרשת על פי חוק. כאמור, למדינה אינטרס להבטיח כי סוכני הביטוח (הן אלמנטרי והן פנסיוני או ביטוח מכל סוג אחר) לא רק יחזיקו בידע הנחוץ, אלא גם ברמה מסוימת של ניסיון בעבודה בתחום. לכן, תקופת התמחות בת שישה חודשים נדרשת על פי חוק. אין צורך לחכות עם מציאת מקום להתמחות עד לסיום כל המבחנים – ניתן כאמור להתחיל בהתמחות כבר עם סיום בחינות היסוד, ובמקביל למוד ולגשת לבחינות המקצועיות המתקדמות יותר.

למרות שסוג ההתמחות הספציפית שבוחרים (כמו גם תחום העיסוק של המשרד בו מתמחים) קובעים המון בנוגע לניסיון הראשוני שצוברים סוכני הביטוח הטריים, סוג התמחות זה אינו בהכרח קובע את תחום העיסוק העתידי של אותם סוכנים.הדלת לשינוי תחום עיסוק והתמחות עתידית בתחום אחר בתוך עולם הביטוח פתוחה בפני כל מי שמחזיק ברישיון סוכן ביטוח.

 

קורסי הכנה ממוקדים עבור כל נושא

על מנת לעבור בהצלחה את כל מבחני היסוד והמבחנים המקצועיים המתקדמים יותר, מומלץ ללמוד ולהתכונן בצורה מסודרת ויעילה. כאמור, מדובר כאן במבחנים מעמיקים הכוללים חומר רב, אשר את רובו כלל איננו מכירים כאשר אנו מתחילים את דרכנו לקראת קבלת הרישיון.

לכן מומלץ להירשם לקורסי הכנה, לפחות עבור חלק מהמבחנים. קורסים אלו לא רק שמכילים את כל החומר הנדרש על מנת לעבור את המבחנים, אלא גם כוללים תרגול רב של שאלות אשר חוזרות על עצמן שוב ושוב במבחנים אלו לאורך השנים, ומועברים על ידי מורים מנוסים אשר כבר הכינו אינספור תלמידים ותלמידות, אשר כיום עובדים כסוכני ביטוח.

קורסי ההכנה מומלצים עבור כל אחד מהמבחנים, ובמיוחד עבור מבחנים מקיפים הכוללים חומר רב, דוגמת מקצועית א', גמר פנסיוני או יסודות הביטוח.

 

שיהיה בהצלחה!