במסגרת החטיבה ללימודי שוק ההון, מציעה האקדמיה לפיננסים מספר קורסים מעמיקים שונים, אשר חלקם עוסקים בפירוט בנושאים ספציפיים הנוגעים למסחר בשוק ההון (דוגמת קורס ניתוח טכני או קורס המתמקד באופציות מעו"ף וכד'..) וחלקם עוסקים באופן רחב וכללי יותר בעולם המסחר הבורסאי, דוגמת לימודי שוק ההון למתחילים או קורסי המשך דוגמת קורס שוק ההון למתקדמים העוסק בהשקעות ערך.
על פי מה נקבעים נושאי הקורסים המועברים באקדמיה לפיננסים במסגרת החטיבה ללימודי שוק ההון ומה כולל המידע והחומר העיוני שמקבלים התלמידים בקורסים אלו?

 

מרקע כללי ומפורט עבור הסוחר המתחיל ועד התמקצעות בטכניקות ונושאים ספציפיים

הנושאים המגוונים של הקורסים המועברים בחטיבת לימודי שוק ההון נקבעים על פי הצרכים הנפוצים, הן הכלליים והן הספציפיים יותר, של המעוניינים לעסוק בשוק ההון באופן מעמיק ומקצועי. כך, קורס שוק ההון למתחילים כולל כאמור סילבוס מגוון ועשיר, הבא להעניק לתלמידים רקע טוב לעיסוק בתחום ונקודת התחלה מצוינת להתמקצעות עתידית, הן במסחר בורסאי והן במקצועות נוספים ושונים בשוק ההון ועולם הפיננסים. חשוב לציין כי בקורסים דוגמת אלו, המיועדים להעניק רקע רחב ומעמיק על מגוון נושאים ותחומים ספציפיים בשוק, המידע המרכיב את סילבוס הקורס אינו כללי או עיוני בלבד. מדובר במידע מעמיק ומפורט במגוון נושאים שונים, כמו גם תרגול מעשי של החומר העיוני, בין השאר בכיתות מחשב ועם מערכות מסחר מדומה.

לעומת זאת, המידע המרכיב קורסים רבים אחרים בחטיבה זו הוא מידע ספציפי ומפורט ביותר, כזה המתמקד בנושא מסוים דוגמת טכניקת מסחר או שיטה מסוימת לניתוח המידע המגיע מהשוק. קורס אופציות מעו"ף, למשל, מתמקד בעולם האופציות והחוזים העתידיים, ומכיל את כל המידע הרלבנטי בנושא עבור הסוחר הממוצע, החל מהיכרות ראשונית וכללית ועד לרמת פירוט גבוהה ביותר הכוללת למשל למידה ותרגול של אסטרטגיות השקעה שונות בתחום, מושגים פיננסיים חשובים המהווים בסיס לפעולה מקצועית בתחום ספציפי זה ועוד. קורסים אלו מיועדים, כאמור, להתמקצעות מעמיקה וממוקדת יותר בתחומים מסוימים בעולם שוק ההון.

 

מידע הנחוץ הן לפעולה מקצועית בשוק והן להתנהלות כלכלית מושכלת בעולם של ימינו

נקודה נוספת עליה מושם דגש בקביעת תכני הקורסים במסגרת לימודי שוק ההון היא לא רק המידע הנחוץ על מנת לפעול בשוק באופן מקצועי ולסחור בו, אלא גם המידע הבסיסי ההכרחי לצורך הבנת דרך הפעולה של השוק, כמו גם התנהלות כלכלית נבונה ומושכלת עבור משק הבית הממוצע, עם או בלי קשר לתחומי העיסוק המקצועי. דוגמה טובה לכך היא קורס בכלכלת המשפחה, המציע כלים פרקטיים ונגישים לניהול כלכלי נכון ומחושב של משק הבית וכולל מידע המגיע מניסיון של שנים בהדרכה של המעוניינים להשתחרר מהתנהלות כלכלית לא נכונה בשגרת המשפחה והבית.

לסיכום, הקורסים במסגרת לימודי שוק ההון של האקדמיה לפיננסים כוללים מידע רב, מעמיק, מגוון ומפורט, על פי היעדים העיקריים של כל קורס וקורס. מידע אשר נאסף, נוסח וסודר במטרה להעביר את הנושא הספציפי של כל קורס וקורס לתלמידים בצורה הטובה והמובנת ביותר.