לקראת הבחינה הקרובה ביסודות הביטוח, אנו חושפים בפניכם שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
בהצלחה!

שאלות חמות ביסודות הביטוח – תרגול 1

שאלות חמות ביסודות הביטוח – תרגול 2