כדי להכין את עצמכם לבחינה בצורה הטובה ביותר מומלץ שתפתרו כמה שיותר שאלות לדוגמא.
לפניכם שאלות חמות לקראת הבחינה במקצועית א 2011