תלמידים יקרים,
לקראת הבחינה הקרובה בכלכלה, אנו חושפים בפניכם 10שאלות חמות דומות לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה.
השאלות הוכנו במיוחד עבורכם ע"י שלומי כץ, מרצה לכלכלה באקדמיה לפיננסים.
נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר בכל הארץ (ת"א, חיפה, ירושלים)
מאחלים לכם הצלחה מלאה בבחינה!

שאלות חמות:
(תשובות לשאלות חמות בקובץ המצורף)

1. במשק מסויים מייצרים X ו- Y בלבד.
ידוע כי בשנת 2010 המשק יצר X=20 ו- Y=40.
בשנת 2011 ידוע כי המשק יצר X=30 ו- Y=40. מכאן ש:

א. בוודאות חל שיפור טכנולוגי בייצור X.
ב. בוודאות חל שיפור טכנולוגי בייצור Y.
ג. בוודאות חל שיפור טכנולוגי בייצור X ובייצור Y.
ד. במשק חל שיפור טכנולוגי, אך לא ידוע אם השיפור חל בייצור X או בייצור Y.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

2. שוק "המסטיקים" נמצא בש"מ בתחרות משוכללת, לאחרונה הטילה הממשלה מס קבוע ליחידה, כתוצאה מכך:

א. ככל שהביקוש למסטיקים גמיש יותר, המחיר ליצרן יהיה נמוך יותר.
ב. ככל שהביקוש למסטיקים גמיש יותר, תקבולי המס של הממשלה יהיו נמוכים יותר.
ג. ככל שהביקוש למסטיקים קשיח יותר, הפסד הרווחה יהיה גדול יותר.
ד. ככל שהביקוש למסטיקים קשיח יותר, המחיר ליצרן יהיה גבוה יותר.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

3. משק מסויים מייצר עפרונות ועטים בלבד. התפוקה השולית לייצור עפרונות קבועה והתפוקה השולית לייצור עטים פוחתת. מכאן שלאורך עקומת התמורה:

א. העלות השולית לייצור עפרונות הולכת וגדלה ככל שמייצרים יותר עפרונות, והעלות השולית לייצור עטים הולכת וגדלה ככל שמייצרים יותר עטים.
ב.העלות השולית לייצור עפרונות הולכת ופוחתת ככל שמייצרים יותר עפרונות, והעלות השולית לייצור עטים הולכת ופוחתת ככל שמייצרים יותר עטים.
ג. העלות השולית לייצור עפרונות אינה משתנה והעלות השולית לייצור עטים הולכת וגדלה ככל שמייצרים יותר עטים.
ד.העלות השולית לייצור עפרונות אינה משתנה והעלות השולית לייצור עטים הולכת ופוחתת ככל שמייצרים יותר עטים.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

4. פירמה המעוניינת למקסם את רווחיה תמיד תייצר כאשר:

א. שכר העבודה נמוך מהעלות השולית לייצור המוצר.
ב. מחיר המוצר גבוה או שווה לערך התפוקה השולית של העובדים.
ג. שכר העבודה נמוך או שווה לערך התפוקה השולית של העובדים.
ד. מחיר המוצר נמוך מהעלות השולית לייצור המוצר.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

5. ידוע כי במהלך השנה הביקוש לתאנים הינו יחידתי. לרגל חג ט"ו בשבט הביקוש לתאנים גדל.

א. הוצאות הצרכנים על תאנים לא ישתנו.
ב. הוצאות הצרכנים על תאנים יקטנו.
ג. הוצאות הצרכנים על תאנים יגדלו.
ד. לא ניתן לדעת מה יקרה להוצאות הצרכנים על תאנים.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

6. ידוע כי חברת "בושם" מוכרת 20 חבילות במבה במחיר של 3.5 ₪ לחבילה. כמו כן ידוע כי החברה החליטה לסגור את שעריה בטווח הארוך אולם היא ממשיכה לייצר בטווח הקצר. עוד ידוע כי העלות הקבועה של חברת "בושם" הינה 15 ₪.
מכאן שהעלות המשתנה הממוצעת לייצור היחידה ה- 20 הינה בוודאות:

א. גבוהה מ- 2.75 ₪.
ב. 2.75 ₪ בדיוק.
ג. נמוכה מ- 2.75 ₪.
ד. נמוכה מ- 4.25 ₪.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

7. במשק סגור התברר שבשנת 1986 הסתכמו הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית והפחת ביותר מן התל"ג באותה שנה. מכאן ניתן להסיק כי בשנה זו:

א. ההשקעה הגולמית הייתה שלילית.
ב. לא היו השקעות במשק.
ג. לא ניתן לדעת אם ההשקעה הנקייה הייתה חיובית או שלילית.
ד. אף תשובה אינה נכונה.
ה. ההשקעה הגולמית הייתה קטנה מהפחת.

8. ידוע כי ברמת הכנסה פנויה של 5000 החסכון הממוצע של משפחה מסויימת הינו 0.2. עוד ידוע כי משפחה זו נוהגת לצרוך סך של 1000 ללא קשר לרמת ההכנסה. מכאן שהנטייה השולית לצרוך של משפחה זו, בהנחה שפונקצית הצריכה היא ליניארית, היא:

א. 0.4
ב. 0.6
ג. 0.8
ד. לא ניתן לדעת.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

9. משק סגור נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. תוצר שיווי משקל הינו 2000 והריבית הינה 10. הממשלה העלתה את הוצאותיה ב- 100 ומימנה זאת באמצעות הנפקת אג"ח. ההשקעה והצריכה הפרטית תלויים בריבית ובתוצר. מכאן ש:

א. הצריכה הפרטית וההשקעה ירדו סה"כ בפחות מ- 100.
ב. הצריכה הפרטית תרד בדיוק ב- 100.
ג. ההשקעה הפרטית תרד בפחות מ- 100.
ד. הצריכה הפרטית וההשקעה ירדו סה"כ ביותר מ- 100.
ה. לא ניתן לדעת אם הצריכה הפרטית תקטן.

10. במשק סגור קיים פער דיפלציוני בסך 20 ופער תוצר בסך 50. הנטייה השולית לחסוך מתוך ההכנסה הפנויה הינה 0.2

א. אם קיים מס יחסי של 0.5 מהתוצר אזי הנטייה השולית להשקיע הינה 0.2.
ב. אם קיים מס יחסי של 0.2 מהתוצר אזי לא קיימת נטייה שולית להשקיע.
ג. אם קיים מס יחסי של 0.25 מהתוצר אזי הנטייה השולית להשקיע הינה 0.2.
ד. אם קיים מס יחסי של 0.2 מהתוצר אזי הנטייה השולית להשקיע הינה 0.2.
ה. אף תשובה אינה נכונה.