אחד ממקורות המידע הבסיסיים והחשובים ביותר בשוק ההון, בעולם ההשקעות ובאופן כללי בעולם הכלכלה והעסקים, הוא הדוחות הכספיים שמפרסמות חברות ציבוריות מדי רבעון. דוחות אלו מתפרסמים ארבע פעמים בשנה (שלושה דוחות רבעוניים ודוח שנתי מקיף ונרחב יותר) וכוללים נתונים רבים הרלבנטיים לפעילותה של אותה חברה, וחשוב מכך – לתחזיות ולצפי עבור פעילות החברה בחודשים הקרובים.
אילו חלקים מרכיבים את הדוחות הכספיים של חברות מסחריות, מהי חשיבותו של המידע המוצג שם עבור סוחרים בשוק ההון ומהן הדרכים המומלצות לגשת לקריאה וניתוח של דוחות אלו?

 

מאזן, רווח והפסד, תזרים מזומנים ועוד – מרכיבי הדוחות הכספיים

לפני שניגש להבין מהי החשיבות העיקרית של הדוחות הכספיים עבור סוחרים בשוק ההון וכיצד כדאי שילמדו וייגשו לקריאה וניתוח של דוחות אלו, נסקור בקצרה את המרכיבים העיקריים והחשובים ביותר של הדוחות הכספיים של חברות מסחריות.
בתחילת הדוחות מופיע דוח המבקר, המהווה יותר גושפנקה רשמית מאשר מקור מידע רב ערך. בדוח זה מצהיר רואה החשבון המבקר את הדוחות כי אלו אכן נערכו על פי כל כללי החשבונאות המקובלים וכי דוח זה "לגיטימי" מבחינה חשבונאית. בנוסף, עשוי דוח המבקר להכיל הפניות לביאורים מסוימים או הערות בנוגע למידע רלבנטי אשר אינו מופיע באותם דוחות כספיים. בנוסף, מופיע דוח הדירקטוריון, אשר אמור לעסוק בתמונה הרחבה יותר של פעילותה של החברה או התאגיד המדוברים, ולספק מידע שעשוי להיות רלבנטי עבור משקיעים, אך אינו מופיע בדוחות עצמם.
אחד מחלקיו האינפורמטיביים והחשובים ביותר של הדוחות הכספיים הוא המאזן, אשר נותן תמונת מצב פורטת עבור נקודת הזמן בה התפרס הדו"ח, של סך הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של אותה חברה. החלק הבא בתור, והחשוב לא פחות, הוא דו"ח רווח והפסד שנתי, אשר כשמו כן הוא – הוא מציג בצורה מפורטת ומדויקת את סך ההכנסות וההוצאות עבור אותה שנה, ומאפשר להבין מהו הרווח הנקי, אילו מההוצאות גבוהות או נמוכות מהמצופה וכו'.
שני החלקים החשובים הנוספים בדוחות הכספיים הם הדו"ח המפרט שינויים בהון העצמי (הון מניות, קרנות, עודפים, זכויות מיעוט וכו') ודו"ח תזרים מזומנים המפרט את התזרים בפעילות השוטפת של העסק, בפעילויות מימון ופעילויות השקעה.
חשוב לציין כי החלקים העיקריים והמפורטים של הדוחות הכספיים כוללים נתונים רבים, כמו גם הערות וביאורים המופיעים בסוף הדוחות (בחלק המתאים בדו"ח תופיע הפנייה לביאור הרלבנטי). במיוחד מי שאינו בעל ניסיון רב בעולם החשבונאות או מחזיק בניסיון ממשי בניהול עסק עלול לפספס מידע רלבנטי ה"מסתתר" בתוך הנתונים המוצגים בדו"ח, ורבים מהם עשויים להיראות בלתי מובנים או רלבנטיים.

 

מקור מידע המאפשר לנתח ולהעריך מצבן של חברות ומגמות צפויות

כאשר לוקחים בחשבון כי חלק מהותי מהמסחר בשוק ההון הוא למעשה מסחר בבעלות על חברות מסחריות וציבוריות (מסחר במניות), ברור לחלוטין מדוע דוחות כספיים מהווים מקור מידע חשוב ומרכזי כל כך עבור כל מי שעוסק בתחום. למעשה, גם כאשר לא עוסקים ישירות בסחר במניות, דוחותיהן הכספיים של חברות ותאגידים גדולים הן חשובות ורלבנטיות עבור הסוחרים בשוק ההון. זאת מכיוון שמצבם של תאגידים גדולים משפיע על השוק כולו, והדוחות המתפרסמים משפיעים על מגמות מסחר רחבות היקף, וכך גם על כל שאר הגורמים בשוק המושפעים ממגמות אלו.
דוחות כספיים מהווים למעשה מקור מידע מפורט וראשון בחשיבותו לפעילות העסקית של החברות הגדולות והחשובות ביותר במשק, ובעולם כולו. כל ידי קריאה מושכלת וניתוח נכון של הדוחות ניתן להבין מהי המגמה הצפויה בעתיד הקרוב עבור מניותיה של אותה חברה, ואולי עבור התחום כולו במקרה ומדובר בחברה גדולה בעלת נתח שוק ניכר.
כאמור, הדוחות הכספיים, ובמיוחד הדוח השנתי המפורט יותר, הם בפועל מסמכים ארוכים המכילים אינספור נתונים ומספרים שונים. לא פשוט ובטח שלא טריוויאלי לנתח דוחות אלו ולהפיק מהם את כל התובנות הפוטנציאליות שיכולות לנבוע מהם. לכן, חשוב להקדיש זמן ללמידת מבנה הדוחות הכספיים, להבנה של הסעיפים הרבים השונים ולהכרה של שיטות ניתוח שונות.

 

המרחק בין שמועות לבין ניתוח עצמי מעמיק של הדוח כפי שנלמד בלימודי שוק ההון

משקיעים וסוחרים "חובבים" רבים ניזונים לא פעם משמועות הנוגעות לדוחות הכספיים של חברות גדולות. "שמעתי שבדו"ח של טבע מופיע כך וכך ולכן המניה צפויה לעלות/לרדת" – משפטים מסוג זה נפוצים מאוד בקרב סוחרים ומשקיעים חובבניים, אשר מבינים כי לדוחות כספיים חשיבות עצומה אך מסרבים להקדיש את תשומת הלב הראויה על מנת להבינם לעומק ולנתחם עצמאית בצורה טובה.
הדוחות הכספיים הם אכן אחת המתנות רבות הערך ביותר שמקבלים סוחרים בשוק ההון ומשקיעים בכלל – מדובר במקור מידע מפורט ואמין המאפשר לקבל תמונת מצב מקצועית של ממש בנוגע למצבה של אותה חברה. במקום להיות מוזנים משמועות, למה לא לגשת ישר למקור (לדו"ח עצמו) להפיק ממנו את המידע, לנתח אותו ולקבל בעצמכם את התמונה האמיתית והטובה ביותר שאתם יכולים לקבל?
את כל זה לומדים כמובן במסגרת לימודים שוק ההון, בכל קורס לסוחרים ומשקיעים מתחילים.
בלימודים אלו תלמדו להכיר את הדוחות הכספיים לעומק, כולל הנקודות החשובות שקשה יותר לשים אליהן לב או להבין את משמעותן, כמו גם שיטות שונות לניתוח הנתונים על מנת לקבל מספר פרספקטיבות וגישות שונות בהן ניתן להבין את נתוני הדוחות, והמסקנות הרלבנטיות העולות מהם.