תלמידים יקרים,
לאור המבחן האחרון בחשבונאות שהתקיים, הצוות המקצועי של האקדמיה לפיננסיים של מגדל שוקי הון מתכוון לפנות לרשות לניירות ערך בנוגע למספר סוגיות.
להערכתנו, ההתנהלות המוצגת במסמך מצריכה מן רשות ני"ע בדיקה מעמיקה בנושא. סבירות דרישתנו מתחזקת לאור העובדה שבמבחנים קודמים, בהתאם למידע המצוי ברשותנו, התבטלו מספר שאלות עקב ניסוח לקוי וקושי בהבנת הנקרא על ידי הנבחנים. נבקש מן הרשות התנהלות תקינה בנושא כתיבת המבחנים, אשר תכלול מעקב, בקרה ופיקוח ראוי