עולם הכלכלה והפיננסיים, הכולל בתוכו את שוק ההון, עולם הביטוח תחום המסחר הבורסאי ובמובנים מסוימים גם תחומים נוספים כמו נדל"ן, כולל בתוכו מגוון מסלולים שונים בהם ניתן לפתח קריירה יציבה וארוכת טווח כשכירים, והן על מנת לפעול באופן עצמאי כיזמים, משקיעים וכד'. אחד הדברים המשותפים לכל המסלולים השונים הקיימים בעולם הכספים, הוא הצורך בהבנה בסיסית ומעמיקה יחסית של תחום החשבונאות. מדוע מקצוע החשבונאות בסיסי וחשוב כל כך לעיסוק במגוון המקצועות והתחומים שהוזכרו לעיל, מהי רמת הידע הנדרשת והרצויה על מנת להצליח במסלולים שונים אלו וכיצד מומלץ לרכוש ידע זה?

 

שיטת רישום מסודרת כבסיס הטכני לעולם הכספים והעסקים

על מנת להבין מדוע תחום החשבונאות מהותי ובסיסי כל כך עבור כל מסלול ותחום עיסוק בעולם הכספים, חשוב להבין כי הניהול של כל עסק, חברה או ארגון באשר הם כולל כמות עצומה של מידע כמותי – אינספור נתונים מספריים המייצגים את ההוצאות וההכנסות של אותו ארגון, מאפיינים שונים במצבו הפיננסי, את היקף וסוג ההון שברשותו, את התחייבויותיו השונות וכו'. ריבוי מידע מספרי זה נכון לא רק לגבי חברות עסקיות, אלא לכל ארגון באשר הוא, החל מעמותות קטנות ללא מטרת רווח ועד למשרדים ממשלתיים רחבי היקף. בעוד רבים מהנתונים המספריים הללו הם חשובים ואף קריטיים להתנהלותו של העסק, החל מבנייה וניהול של תזרים מזומנים מוצלח ועד להסדרת תשלומי המסים למדינה, קיים צורך לנהל את כל הנתונים הללו במסגרת מסודרת, מובנת ונוחה לעבודה.

בדיוק מסיבה זו פותחו שיטות חשבונאיות שונות, וכיום קיימת מערכת רחבה ומקיפה של חוקים ותקנות של רישומים חשבונאיים. בעוד רואי חשבון הם אנשי המקצוע העיקריים המנהלים מערכות אלו, המידע העולה מהמערכת החשבונאית של עסקים וארגונים הוא מידע הרלבנטי עבור קבוצה רחבה ביותר של אנשים, רחבה הרבה יותר מקבוצת רואי החשבון.

 

הבנה חשבונאית בסיסית קריטית, למשל, עבור העוסקים במקצועות פיננסיים נפוצים כמו יועצי השקעות, מנהלי תיקי השקעות, יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח ועוד. כל אלו הם מקצועות אשר מצריכים יכולות הבנה וניתוח חשבונאיות בסיסיות לפחות. כיצד ניתן להעריך בצורה טובה את העתיד הצפוי לחברה גדולה מסוימת ללא היכולת לקרוא ולנתח את דוחותיה הכספיים?

בנוסף, ידע חשבונאי הוא כאמור קריטי גם עבור מי שבוחר במסלול עצמאי יותר – יזם המעוניין להקים חברה עסקית חייב להבין דבר או שניים (לכל הפחות) ברישום חשבונאי, על מנת שיוכל לבנות תזרים מזומנים יסודי, יידע בדיוק מה מצב העסק בכל נקודת זמן נתונה וכו'. למרות שכל עסק נעזר ברואי חשבון לביצוע הדוחות הכספיים השנתיים והניהול החשבונאי השוטף של העסק, בעל עסק אשר אינו מחזיק לפחות בהבנה חשבונאית בסיסית יתקשה מאוד להתקדם ולהצליח.

 

קורס חשבונאות בסיסי המתאים למסלולים שונים רבים בעולם הכספים  

רמת הידע החשבונאי הנדרשת מאנשים הפועלים בעולם הכספים משתנה על פי עיסוקם כמובן. בעל עסק חדש זקוק לידע בסיסי מסוים, בעוד סוכן ביטוח או יועץ השקעות אולי יזדקקו לידע מעמיק יותר בנושאים חשבונאיים ספציפיים.

הן עבור המעוניינים במסלול לרכישת מקצוע פיננסי מסוים והן עבור המעוניינים לעסוק בעולם הכספים והפיננסים כעצמאיים, לימודי חשבונאות בסיסי מציע בדיוק את הידע והתרגול המעשי הנדרשים על מנת לסגל בסיס הבנתי מספק. במקרה של מקצועות אשר העיסוק בהם מצריך רישיונות רשמיים מטעם המדינה, כמו ייעוץ או ניהול השקעות, ייעוץ פנסיוני וכד', קיימת חובת מעבר של בחינה רשמית ביסודות החשבונאות המועברת על ידי הרשות לניירות ערך. קורס חשבונאות אשר נבנה במיוחד על מנת להכין את התלמידים למעבר בחינה זו כולל כאמור את כל הנושאים הרלבנטיים בעולם החשבונאות, ומתמקד הן בתוכן והן בסגנון השאלות אשר הרכיבו את המבחנים הללו בשנים קודמות.

מכיוון שהמבחן ביסודות החשבונאות של הרשות לניירות ערך בנוי על מנת לוודא כי בעלי המקצועות הפיננסיים של המחר אכן יחזיקו בידע החשבונאי הנחוץ על מנת לפעול באופן מושכל בעולם הכספים, החומר המופיע בבחינה רלבנטי ברובו הגדול גם לכל מי שפועל כעצמאי הן בשוק ההון והן בעולם העסקים בכלל. לכן, לימודי חשבונאות המועבר במסגרת לימודי שוק ההון מהווה אמצעי מצוין לרכישת הידע הבסיסי הנחוץ בעולם החשבונאות, עבור כל המסלולים העיקריים השונים בהם ניתן להתקדם ולהצליח בעולם הכספים.