תפקידם של מנהלי תיקי השקעות הוא תפקיד נרחב יותר, וכזה אשר כולל יותר סמכויות מאשר תפקידם של אנשי המקצוע מהתחום השני בעולם ההשקעות – יועצי השקעות. בניגוד ליועצים, מנהלי התיקים מבצעים בפועל את הפעולות השונות עבור לקוחותיהם, מקבלים הרשאה חוקית לנתב את כספי הלקוחות שלהם לאפיקי השקעה אלו או אחרים ובעצם מחזיקים באחריות גדולה יותר מאשר מרבית היועצים ואנשי המקצוע בעולם ההשקעות והפיננסים. לכן, גם הדרישות ממנהלי תיקי ההשקעות הן גדולות ומחמירות יחסית, בכל הנוגע לרמתם המקצועית, רמת הידע והבקיאות שלהם בנושאים הרלבנטיים. דרישות אלו באות לכדי ביטוי במסלול ההסמכה הרשמי של מנהלי תיקים בארץ. מהו מסלול זה ומהי הדרך הטובה ביותר להתכונן למבחנים הכלולים בו במטרה לצלוח אותם בניסיון הראשון ובהצלחה יתרה?

שורת מבחנים והתמחות בתחום בטרם קבלת רישיון ניהול תיקי השקעות

המסלול אותו נדרשים לעבור תלמידים ותלמידות המעוניינים בהוצאת רישיון ניהול תיקי השקעות דומה במידה רבה למסלולים מקבילים לרישיונות תעסוקה בעולם הפיננסים (דוגמת ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני וכו'), אך כולל שני הבדלים עיקריים ביחס למסלולים אלו –
הראשון הוא מבחן מקצועית ב', אשר אינו נכלל בכל מסלולי הרישיונות האחרים, ומתמקד בעבודתו של מנהל תיקי ההשקעות. מבחן זה כולל נושאים כמו צרכי הלקוח של מנהל התיקים, בנייה בפועל של תיק השקעות, ניהול שוטף של התיק, התמודדות עם סיטואציות מסוימות המאפיינות את השוק ואת עבודתו של מנהל התיקים, שיטות לניתוח ומעקב אחר ביצוע התיק והתאמת דרכי הניהול לתוצאות ועוד כהנה וכהנה נושאים אשר רלבנטיים במיוחד למנהל תיקי ההשקעות, הרבה יותר מאשר ליועץ, לסוכן הביטוח ולשאר בעלי המקצוע בתחום.
ההבדל העיקרי השני הוא תקופת ההתמחות המעשית, הנדרשת בפועל לצורך קבלת רישיון ניהול תיקי השקעות. במקרה של מנהלי התיקים, תקופת התמחות הנדרשת עומדת על תקופה של תשעה חודשים, לעומת ההתמחות הנדרשת עבור ייעוץ השקעות, למשל, העומדת על שישה חודשים בלבד. כאמור, למנהל התיקים סמכויות ואחריות רבות יותר מאשר ליועצים ובעלי מקצועות פיננסיים אחרים, ולכן גם תקופת ההתמחות הנדרשת ארוכה יותר.
מלבד לשני הבדלים עיקריים אלו, שאר מרכיבי המסלול לקבלת רישיון ניהול תיקי השקעות דומה למסלולים מקבילים אחרים, וכולל למשל מבחני יסוד במקצועות הכלכלה והחשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, אתיקה ודיני ניירות ערך וגם מבחן גמר מקצועית א', אשר עוסק בהרחבה בעולם ניירות הערך.
בהתחשב במסלול המאתגר העומד בפני המעוניינים לעסוק בניהול תיקי השקעות – מהי ההכנה המושלמת למבחנים המדוברים, הדרך אשר תבטיח סיכויי הצלחה מרביים ושקט נפשי (יחסי, לפחות…) במהלך תקופת הבחינות?

קורסי הכנה ממוקדים לבחינות השונות במסלול להוצאת רישיון ניהול תיקי השקעות

האקדמיה לפיננסים מציעה מסלולי לימודים ממוקדים עבור כל אחת מהבחינות להן נדרשים המעוניינים בהוצאת רישיון ניהול תיקי השקעות. כל אחת מהבחינות זוכה לקורס ייעודי משלה, אשר מתמקד בחומר עבור אותה בחינה ומסתמך על ניסיון עבר עשיר בן שנים רבות של מורי הקורס והצוות המקצועי המכין את חומר הלימוד לקורס. לכן, מכיל כל קורס שכזה אינספור שאלות אשר חוזרות על עצמן שוב ושוב במחנים הרשמיים של הרשות לניירות ערך, אותן נדרשים התלמידים לעבור כאמור על מנת להוציא את הרישיון הנכסף.
ניסיון העבר מלמד כי קורסי הכנה נפרדים וממוקדים עבור כל אחת מהבחינות – הן בחינות היסוד והן בחינות הגמר (מקצועית א' ו ב'), הם הדרך המושלמת להתכונן לכל בחינה ובחינה, באופן אשר יבטיח סיכויי הצלחה מרביים.
חשוב לדעת כי לא ניתן להתחיל את תקופת ההתמחות הנדרשת בטרם צולחים את כל מבחני היסוד (כלכלה, חשבונאות, מבחן אחד בסטטיסטיקה ומימון ומבחן אחד באתיקה ודיני ניירות ערך), לכן מומלץ לסיים בשלב ראשון וכמה שיותר מהר עם בחינות אלו, ורק אחר כך להתחיל להתכונן לבחינות הגמר (אליהן ניתן לגשת גם במהלך תקופת ההתמחות, או לאחר סיומה).

לסיכום, המסלול להנפקת רישיון ניהול תיקי השקעות הוא מסלול מעמיק ומאתגר, ובאמצעות ההכנה הנכונה והמתאימה ניתן לצלוח אותו בקלות יחסית, ללא לחץ נפשי ובסיכויי הצלחה גבוהים. הדרך לעשות זאת היא כאמור קורסי הכנה ייעודיים, במקום הנכון המתמחה בנושאים אלו ומסתמך על ניסיון מקצועי וניסיון עבור עשיר בהכנת תלמידים לבחינות ספציפיות אלו.